Disclaimer

FCA Netherlands B.V., stelt het op prijs dat u interesse in onze producten toont door middel van een bezoek aan onze site www.dealfaromeogarage.nl. Aan alle op de www.dealfaromeogarage.nl pagina's vermelde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de exacte actievoorwaarden verwijzen wij u naar de Alfa Romeo-dealer. De door u versterkte gegevens zullen worden opgeslagen in het gegevensbestand van FCA Netherlands B.V., Singaporestraat 92-100, 1175RA Lijnden om uw aanvraag verder te kunnen behandelen en uw op de hoogte te houden van onze activiteiten. Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke bepalingen. Behoudens uw verzet kan de informatie die op u betrekking heeft met het dealernetwerk van FCA Netherlands B.V worden gedeeld. Als u uw akkoord heeft gegeven om elektronische communicatie te ontvangen kunt u ook via dit kanaal geïnformeerd worden.

Uiteraard hebt u het recht te allen tijde te controleren welke gegevens in ons bestand zijn opgenomen, deze in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. U kunt ons hiervoor schrijven ter attentie van FCA Netherlands B.V. ,Customer Relations, Singaporestraat 92-100, 1175RA Lijnden of een e-mail sturen naar customercare.holland@fiat.com. FCA Netherlands B.V. zal onmiddellijke het nodige hiervoor doen en u op de hoogte stellen van de uitgevoerde wijzigingen.

Content

Ondanks de zorg die FCA Netherlands B.V besteedt aan de correcte invoer van de gegevens van de aangeboden auto's, de services en ons dealernetwerk kan FCA Netherlands B.V niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor eventuele onjuistheden, onvolledigheden of actualiteit van de op de site www.defiatgarage.nl aangeboden informatie. FCA Netherlands B.V. onderschrijft, keurt goed, erkent of controleert geen externe bronnen (internetsites van derden die door of via verwijzingen op onze website bezocht kunnen worden). FCA Netherlands B.V. is niet aansprakelijk jegens enige partij voor directe of indirecte of gevolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot, gederfde winst voor bedrijven of anderszins) die het gevolg is van het gebruik van deze website of van informatie hierop, of die het gevolg is van het gebruik van de website derden en de informatie daarop, die door of via verwijzingen op onze website verkregen, opgevraagd of gedownload zijn.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Dit zijn kleine stukjes technische informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Onze cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten. Deze informatie stelt ons in staat onze website en diensten te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze klanten en bezoekers. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website.

Copyright

Tenzij anders aangegeven, zijn de handelsnamen, merken, lay-out, inhoud, ontwerp, grafische, fotografische en andere inhoud van deze website eigendom van FCA Netherlands B.V. of haar licentiegevers en worden zij beschermd door alle toepasselijke nationale en internationale merk-, auteursrecht- en andere wetten van intellectueel eigendomsrecht. Informatie op de website, zoals tekst, beeld en geluid, mag niet, behalve voor strikt persoonlijke doelen, worden verveelvoudigd, overgedragen, verspreid of opgeslagen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FCA Netherlands B.V.. Het aanbrengen van wijzigingen aan de inhoud van deze website is uitdrukkelijk verboden.

Bijzondere bepalingen

Getoonde prijzen zijn adviesprijzen inclusief BTW. Prijspeil januari 2024. Prijswijzigingen voorbehouden.

Aan de getoonde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de auto’s ouder dan 5 jaar maken we zoveel mogelijk gebruik van Classic Line onderdelen. Deze onderdelen hebben dezelfde kwaliteit als originele onderdelen maar zijn een stuk voordeliger.